pulser logo

Првата платформа за истражување на задоволството на вработените во Македонија

18 години

490 компании

60 000 испитаници

Benchmark - Споредба на резултатите на компаниите во Македонија

Она што е посебно во ова истражување е што нуди споредба на резултатите на компаниите учесници, а она што е особено интересно за компаниите е тоа што можат да го видат нивниот статус во однос на најдобрите компании, компании во нивниот ранг и компании во нивната индустрија.

За жал, задоволството на вработените сè уште не е прво на листата на приоритети за многу компании, па компаниите кои обрнуваат внимание на оваа област всушност си даваат предност и ја зголемуваат нивната веројатност за успех.

Начинот на кој ние го гледаме тоа, давањето приоритет на задоволството на вработените е клучен потег за постигнување подобри деловни резултати за компанијата: вработените добиваат подобро искуство, компанијата има посреќни клиенти и пониски стапки на флуктуација, што на крајот резултира со повисоки приходи и профит.

Престижна награда и беџ Најдобар Работодавач

На крајот од секој анкетен циклус (еднаш годишно), сите компании кои учествуваат во истражувањето имаат можност да ја добијат наградата за најдобар работодавач, која е еден од доказите за извонредност во управувањето со човечки ресурси. Нејзината вредност се докажува со фактот дека освојувањето на наградата се смета како еден KPI на секторите за човечки ресурси на многу компании.

Доделувањето на наградата се одвива во склоп на манифестацијата Работодавач на годината, а може да се добијат следните награди:

1, 2 и 3 место во категории според големината на компанијата (големи, средни, мали)
Најдобар работодавач во одредена дејност (ако има доволно регистрирани компании за одредена/вашата дејност)
Најдобар работодавач на годината („Best of the best“)
Best new entry (најдобро оценетата компанија која првпат учествува во истражувањето)