pulser logo

Измерете ја културата на вашата компанија со едноставната алатка Pulser

Едноставно до извештаите за искуството на вработените

1.Online пријава за истражување

2. Пополнување на прашалникот

3. Преземање на извештајот

Основните и компаративните извештаи се достапни во рок од 24 часа по завршувањето на истражувањето за онлајн спроведувањето, а за печатените прашалници по приемот и внесувањето на пополнетите прашалници. Benchmark извештајот е достапен по прогласувањето на добитниците на наградите Најдобар работодавач. Повеќе за извештаите погледнете тука.