pulser logo

Истакнете се на пазарот на трудот со наградата и беџот за најдобар работодавач!

Како да се номинирате за наградата Најдобар работодавач?

Компанијата која учествува во истражувањето за задоволството на вработените и сака да се вклучи во изборот за наградата „Најдобар работодавач“ мора да ги исполнува следните услови:

Компанијата мора да има 20 или повеќе вработени
Почитување на обврската за минимална пополнетост
Примерокот на вработени кои учествуваат во истражувањето треба да биде во согласност со структурата на вработените во компанијата (прашалниците мора да бидат рамномерно распоредени и пополнети во сите сектори на компанијата)
Истражувањето на задоволството на вработените мора да биде завршено до 30 ноември оваа година

Почитувањето на обврската за минимална пополнетост на примерок се создава според вкупниот број на вработените во компанијата.

20 - 50
вработени

мин. 85% пополнетост

51 - 100
вработени

мин. 80% пополнетост

101 - 200
вработени

мин. 65% пополнетост

Повеќе од 200
вработени

мин. 51% пополнетост

Наградување и победници

Компаниите кои ќе остварат најдобри оценки за задоволство од страна на нивните вработени ќе освојат прво, второ или трето место во своите категории формирани според бројот на вработени. Освен наградите што се доделуваат според големината на компанијата, се доделуваат и награди за уште три посебни категории.

Мали компании

од 20 до 50 вработени

Средни компании

од 51 до 250 вработени

Големи компании

Повеќе од 251 вработени

Best new entry

Компанија која прв пат го спроведува истражувањето, а постигнува најдобра оценка за задоволство на вработените во конкуренција на сите компании кои за прв пат спроведуваат истражување

Најдобар работодавач во одредена дејност

(за дејности каде што има доволно пријавени компании)

Best of the best

за најдобар работодавач на годината кој постигнал највисока оценка

Редоследот на компаниите што не освоиле награда не се комуницира. Компаниите што ја освоиле наградата "Најдобар работодавач" имаат право на користење на беџ со означената година.