pulser logo

Цени

Истражувањето на задоволството на вработените PULSER вклучува

спроведување на истражување преку онлајн прашалници, печатени прашалници или комбинирано
основен извештај (приказ на резултатите на компанијата по сите прашања и категории, приказ на eNPS и ангажираност)
опција за филтрирање на основниот извештај по демографија, сектори, локации и дополнителни прашања
компаративен извештај (достапен откако компанијата ќе спроведе најмалку 2 истражувања)
можност за додавање на неограничен број дополнителни прашања
benchmark извештај (достапен на крајот од циклусот на истражувањето)

Број на вработени:

Цена за спроведување на истражување:

1.194,75

*ДДВ не е вклучен во пресметката на цената.

Попустот според бројот на вработени е пресметан во цената според следните критериуми:

- 20% за компании со повеќе од 500 вработени

- 30% за компании со повеќе од 1000 вработени

По завршување на истражувањето го одобруваме следниот попуст:

- 10% попуст за пополнетост над 75%

- 10% попуст за компании кои спровеле истражување во претходната година

- за клиенти кои имаат склучено договор со порталот Vrabotuvanje се одобрува попуст по договор

Анкетата PULS вклучува

спроведување на истражување преку онлајн прашалници, печатени прашалници или комбинирано
основен извештај за 13 прашања (со споредба со прашања од претходно спроведена анкета, доколку компанијата спровела)
опција за филтрирање на основниот извештај по демографија, сектори, локации и дополнителни прашања

Број на вработени:

Цена за спроведување на истражување:

45,13

*ДДВ не е вклучен во пресметката на цената.

Попустот според бројот на вработени е пресметан во цената според следните критериуми:

- 20% за компании со повеќе од 500 вработени

- 30% за компании со повеќе од 1000 вработени

По завршување на истражувањето го одобруваме следниот попуст:

- 10% попуст за пополнетост над 75%

- 10% попуст за компании кои спровеле истражување во претходната година

- за клиенти кои имаат склучено договор со порталот Vrabotuvanje се одобрува попуст по договор